ทุกโปรเจคสำคัญเท่ากัน

งานที่เราภาคภูมิใจ

งานที่ผ่านมาของเรา

International and National Events

ANOC 2014

Olympic Council of Asia

AVC 22nd General Assemble Meeting

Thai-Vietnam

Opening and Closing Ceremony

KhonKhen Games 40th

พิธีเปิดกีฬาคนพิการแห่งชาติ

พิธีเปิดพลศึกษาเกมส์

นครหาดใหญ่เกมส์

Multimedia Performance

Thailand Tourism Festival 2015

Thailand Tourism Festival 2016

The celebration of the 82nd Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's birthday

Anusorn Donjedi 2016

Special Event 

Suvarnnabhumi Museum

Rachaphak Park

99 years Chula

Bike for Dad

Exhibition

Thailand Tourism Festival 2015

Thailand Tourism Festival 2016

Buabhat Yatra Exhibition 2016

Wat-ta-na-tham Rueng Rong Witee thin Witee Thai 2017

Public Relation

Rachphak Press Con.

Din udom Nuhm somboon

Chinese New Year, Supahnburi

"Kow Yok Kuan Chuan Tiew Thai" 

วีดิโอ