พิธีเปิดพลศึกษาเกมส์

NUI_2990b
NUI_2906b
IMG_9595b
NUI_2565b
IMG_9599b
IMG_9606b
IMG_9195_2b
IMG_9242_2b
IMG_9496b